Transvaalse Vierkleur Tvl VolksliedKliek hier vir die volkslied  

BOERE SEPARATISTE

  Kliek hier vir die volkslied OVS Volkslied Vrystaatse Vierkleur
Klik vir vergrote embleem
! Paardekraal !
12 Oktober 2002
BOERE EENDRAG
Die Transvaal en Vrystaatse Separatiste
BOERVOLK
IDENTITEIT
Klik vir vergrote embleem
NUUS ! ! ! ! ! EEN VAN DIE GROOT POLITIEKE LEUENS
Dat die BOERVOLK nie kan saamstaan ! Bog ! Dit is BOER en Afrikaner wie nie kan
 
  TUIS ENGLISH SKENKINGS POSLYSTE BOERVOLK Boervolk TV TV BOERVOLK Boervolk Radio RADIO BESOEKBOEK WIE IS ONS KONTAK-ONS HULP STEM HIER  
     HOOF INDEKS

    24,000 Kinder grafte
    Afrekening
    ANTI - BOERVOLK !!
    Beleid / Manifes
    Bangjan
    Bedrog - 1902/10/61/94
    Boeke !
    Boer vs Afrikaner
    Boer Radio
    Boere Grond
    Boere Holocaust
    Boere Identiteit
    Boere Ideologie
    Boere Jeug
    Boere Mans
    Boere Vrouens
    Doel
    Skenkings
    ERFPORSIE !
    Eendrag
    Eenheid vs Eendrag
    Ekonomie ?
    Fotos
    Gebeure
    Gelofte-Bloedrivier
    Gelofte-Paardekraal
    Geloof
    Geskiedenis
    Grondwet ?
    Grond gebied !
    Hans Kakies - Joiners !
    Help Boere
    Holocaust
    Identiteit
    Ideologie
    Koerant
    Koloniealers
    Konsentrasiekampe
    Leuens
    Monumente
    Nadenke
    Neem deel
    OorloŽ
    Oplossing
    Party-Politiek
    Politiek !
    Politieke Gedrogte
    Poslyste
    1914 Rebellie of ?
    Republiek ?
    Saam of Teen
    Separatiste
    Simboliek
    Skakels www
    Traktate
    Transvaal
    Valse Rep. 1961
    Vroue Blad
    Vergeet ?
      Valshede
    Vlae
    Boere-Volksliedjies
    VERRAAD !
    Volkslied Transvaal
    Volkslied Vrytstaat
    Vryheidstryd
    Volkstaat ?
    Vrystaat
    Vereeniging 1902
    Vryheid
    Volksraad
    Wie is ons ?
    www Skakels
    Ander !! ??
Versprei hierdie boodskap, e-pos dit aan 'n vriend ! >> en vyand !
 

Dit is Nooit te Laat nie

Die Boere Republieke se soewereiniteit is in 1910, weens bedrog, deur Brit en Kapenaar( Afrikaner ), asook 'n klein groepie Boere verraaiers op sy geskuif. Die Boerevolk het nie deelgeneem en nog nooit ingestem dat artikel.7. van die 1902 Vredesverdrag herroep word nie. Dus is die Boere Republieke geensins gebind aan enige kontrak aangegaan na 31 Mei 1902, nog minder deur die 1961 of 1994 Republiek gedrogte, mog wie ookal hulle dan aangegaan het.

Die VROUE monument is VALS !

Dit moet die herdoop word na die BOERE KINDER monument !


Lilly van Zyl - Kort voor haar 
						dood Daar is 24,000 BOEREKINDERS en 3,000 vroue dood vir BOEREVRYHEID

NOOIT is daar 27,000 Vroue en kinders dood nie !

Maar wel 27,000 BOEREKINDERS en vroue.

50%   van die Boervolk se kinder bevolking is gedood

in Britse HELKAMPE

Daar is agt (8) Kinders dood vir elke vrou !!

500,000 Britse troepe kon net 3,000 Boere Krygers dood

toe vermoor hul   8   Boere-Kinders per kryger


Bevolking 1994  :
Cape-Dutch ( Afrikaners ) 2,400,000
Boervolk (Tvl en OVS)      2,000,000   - die groep sou sowat 6,000,000 + gewees het !Welkom by die webtuiste van die Boere Separatiste. Sou u deel van die Boerevolk wees, of net belangstel in die Boere geskiedenis en/of valshede, hoop ons u sal al die ander blaaie ook interresant vind.

Hier sal u te doen kry met nuwe insigte aangaande die geskiedenis, politiek, vryheidstryd en ander aspekte, (soos bv. hierbo aangedui met die sublieme valshede van die konsentrasie kampe) wat van die Boerevolk 'n onding, minderwaardige en Identiteitslose volks-groep probeer maak het oor die afgelope 100jaar, alles net om die Afrikaner(Broederbond en Handelshuis) die reg en toegang tot die Boerevolk se erfporsie te gun, asook om die Boervolk te elimineer.

Dit wat u op hierdie webblaaie sal raakloop, sal seer sekerlik bots met dit wat u tot dusver van die Boerevolk geleer, gelees, gehoor, geweet of gedink het.

Daar word altyd afbrekend na die Boere verwys as iets sogenaamds onplesierig gebeur, maar die Afrikaner word alewig opgehef met die geringste positiewe gebeurtenis.

Dat hierdie webblaaie u dalk sal skok, of tot ander insigte bring, is die doel van hierdie blad. U is dalk reeds bewus dat u van die Boerevolk is, of dink steeds dat u 'n Afrikaner is, dalk ontwaak u Boerskap, of u bly maar net 'n Afrikaner, u alleen sal weet en besluit, hoe ookal, bestudeer gerus hierdie webblaaie, want daar word baie meer valshede en politieke leuens aangaande die verlede oopgekrap en oor gepraat.

Die doel is om die verstrengelde on-waarhede aangaande die Boerevolk, aan die leser te openbaar. Let op dat dit die Afrikaner, politici, politieke-partye, kerke, akademici, skole, instellings en ander instansies is, van die verlede en die hede, wie, mog hulle "liberaal" of "konserwatief" wees, gehelp het, en steeds help, om die Boerevolk van sy eie Identiteit, en dus sy vryheid te weerhou.
Dit gaan vandag, 100 jaar later, steeds aan, en hoe kry hulle dit reg, deur van u onkunde en die valse persepsies wat hulle self vir u in skool, kerk en van ander verhoŽ gegee het, te gebruik, dan met laakbare vernuf, speel hulle met hierdie valse sentimente van u, om u tog maar van die Boerevolk weg te hou, als vir hul eie ego en gatsak.
Dit alles vir 'n AfrikanerDOM identiteitslose groep wie oor niks kan saamstaan, en waarvan die meeste selfs die Boerevolk se noemnaam verag, maar, waar dit hulle pas, teer hulle op Boere roem en sentiment.

Hierdie webblaaie is geskep deur lede van die Boerevolk, wie se doel dit is, om die Boerevolk weereens van sy "eie" unieke Boere identiteit bewus te maak, op die pad na Boere onafhanklikheid.

Hoekom dan nie eerder weer 'n trotse Boer wees nie. Sodat jy of jou kinders kan vry word !

 
Spasie vir
ADVERTENSIES
 
BOERESEPARATISTE
The Right Perspective
   

Neem deel aan ons forum.             Voltooi gerus ons Besoekboek

Sluit aan by een van die poslyste, en neem deel aan die gespreke en Boere volksbou.

Kontak: E-pos die Boere Separatiste.

Kopiereg © Boere Separatiste 1994 - .